Cyngor a Swyddogion/Council and Officers
Rhagfyr/December 2003


ANRHYDEDDUS GYMDEITHAS Y CYMMRODORION
Er hyrwyddo Llên, Gwyddoniaeth a Chelfyddyd yn ymwneud â Chymru

THE HONOURABLE SOCIETY OF CYMMRODORION
For the encouragement of Literature, Science and Art as connected with Wales

Sylfaenwyd/Founded 1751 Siarter Brenhinol/Royal Charter 1951


Noddwr/Patron

EI UCHELDER BRENHINOL, TYWYSOG CYMRU
HIS ROYAL HIGHNESS, THE PRINCE OF WALES

Llywydd/President:
Prys Morgan, DL MA, DPhil, FSA, FRHistS

Is-Lywyddion/Vice-Presidents:
HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh, KG, KT, OM, GBE, LLD, FRS
The Marquess of Anglesey,
DL, DLitt, FSA, FRHistS, Hon. FRIBA, FRSL
The Earl Lloyd-George of Dwyfor
The Earl of Plymouth,DL, FRSA
The Rt. Hon. The Lord Aberdare, LLD
The Rt. Hon. The Lord Chalfont, OBE, MC
The Rt. Hon. The Lord Crickhowell, MA
The Lord Dynevor
The Lord Hooson, QC, LLD
The Rt. Hon. The Lord Howe of Aberavon, CH, QC, LLD
Professor the Lord Morgan of Aberdyfi DPhil, DLitt, FBA, FRHistS
The Rt. Hon. The Lord Morris of Aberavon KG, QC, LLD
The Rt. Hon. The Lord Owen,
CH, MA, MB, BChir
The Lord Prys-Davies of Llanegryn, LLD
The Rt. Hon. The Lord Thomas of Gwydir, QC, MA
The Rt. Hon. Lord Justice Evans, RD, QC
The Rt. Hon. Neil Kinnock, LLD
The Rt. Hon. Alun Michael,
BA, JP, MP DLitt, FBA
The Rt. Hon. Sir Tasker Watkins,
VC, GBE, DL, LLD
The Hon. Mr Justice Waterhouse, QC, LLD
Sir Vincent Evans, GCMG,MBE, QC, DCL
Sir Idwal Pugh, KCB, LLD
Lord Justice Thomas, QC
Sir John M. Thomas,
PhD, DSc, DLitt, LLD, DUniv, FRS, FREng
Sir Keith Thomas, DLitt, LLD, FBA
Sir David G. T. Williams, DLitt, LLD
CBE, DLitt, LLD, FBA, FSA, FRHistS
His Honour Judge D. Watkin Powell, LLD
The Chancellor of Yale University,USA
Canon A. M. Allchin, DD
Peter C. Bartrum, DLitt
Kenneth Bowen, MA, BMus, HonRAM, ARCM
Rachel Bromwich, DLitt
Mrs Hafina Clwyd Coppack
Lady Carys Davies
The Hon. Glyn T. Davies
Osian Ellis, CBE, DMus, FRAM
Emeritus Professor D. Ellis Evans, DPhil,
Elwyn Evans, MA
Gwynfor Evans, LLD
The Hon. Emlyn Griffith (USA)
Emeritus Professor T. Ceiri Griffith, PhD, DSc
Emeritus Professor R. Geraint Gruffydd,
DPhil, DLitt, FBA
D. Geraint James, MD, LLD, FRCS
A. Kynric Lewis, QC, BSc, LLB
Mrs Megan Lewis
Cdr Donald Moore,
RD, BA, MEd, FSA, FMA, RNR(ret’d)
The Reverend Geoffrey Nuttall, DD, FBA
Trefor M. Owen, MA, FSA
Alwyn Roberts, MA, LLB
Geraint Francis Roberts, BSc
Ivor Roberts-Jones, CBE, RA, LLD
Professor Eric Sunderland,
OBE, PhD, LLD, FIBiol
William J. Thomas
The Rt. Hon. Dafydd Wigley, BSc, AM
The Rt. Hon. Emeritus Professor J. Gwynn Williams, CBE, DLitt

Cyngor/Council
Mrs Anne Arnold
Douglas Brooks
Professor W.Stuart Cole
Dr.Rhian Davies
Elinor Talfan Delaney
Professor T M O Charles-Edwards
Doctor John B.Elliott
Professor Helen Fulton
Dr.Rhidian Griffiths
Dr. David Hilling
Arwyn Lloyd Hughes
Peter Jeffreys
D. Clive Jones-Davies
R Kenneth Kyffin
D Clive Jones-Davies
Professor Neil McIntyre
Professor Prys Morgan
(Llywydd/President)
David R Owen-Jones
Dr. Brynley F Roberts
Cecil Roberts
Ceridwen Roberts
Dr. Peter R Roberts
Jon Parry
John Samuel
Gwenda Sippings
(Cadeirydd/Chair)
Jenkin Thomas
Trevor Thomas
Dr. Gwenda Vaughan Thompson
David J Watkins



Ysgrifennydd Mygedol/ Honorary Secretary: Jon Parry

Trysorydd Mygedol/Honorary Treasurer: Cecil Roberts

Golygydd Mygedol/Honorary Editor: Dr Peter R Roberts

Swyddog Mygedol dros Gyhoeddiadau/ Honorary Publications Officer: Dr Rhidian Griffiths

Archwiliwr/Auditor: E Glyn Hughes, FCA

30 Stryd Eastcastle / 30 Eastcastle Street
Llundain / London WIW 8DJ